Home » Szanyi Dezső

Statisztikák

  • 175
  • 264
  • 179 651

Szanyi Dezső

Szanyi Dezső

  1. május 24-én születtem Budapesten.

Az általános iskolát és a gimnáziumot a XVII. kerületben végeztem el.

1976-ban a Pesti u. 80. Általános Iskolában kezdtem a pedagógus pályát képesítés nélküli napközis nevelőként.

1976 és 1979 között esti tagozaton elvégeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolát, ahol könyvtár – pedagógia szakkollégiumi képzésben is részesültem. Ezzel párhuzamosan a Fővárosi Pedagógiai Intézet napközivezető-képző tanfolyamán nyertem képesítést.

1978-ban a Hősök tere Általános Iskola osztálytanítója lettem alsó tagozatban.

Óraadó tanárként 1986-ban történelmet tanítottam a Jókai Mór Általános Iskola 8. osztályában.

1986-ban végeztem el a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola történelem szakát.

1987-től a Zrínyi Miklós Általános Iskola óraadó történelemtanára, 1989-től teljes állású pedagógusa lettem. Osztályfőnökként is dolgozom a kezdetektől.

1990-ben kaptam oklevelet az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának földrajz szakán, s azóta ezt a tantárgyat is tanítom az iskolában.

1992 és 1995 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen tanultam és szereztem kiváló minősítésű középiskolai történelemtanári oklevelet.

A szakmai továbbképzések keretében 1999-ben a Fővárosi Pedagógiai Intézet által szervezett tanfolyamot végeztem el “Bevezetés a diákönkormányzatok szervezésébe és működtetésébe” címmel.

Szintén 1999-ben  az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete szervezésében a “Számítógép és Internet alapismeretek” című tanfolyamot végeztem el.

2003-ban pedagógus szakvizsgát szereztem a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi karának kétéves Közoktatási Vezető szakirányú képzési szakán.

2004-ben ECDL Start vizsgát tettem az internet kommunikáció, az operációs rendszerek, prezentáció és a word modulokból.

2005-ben az Európa Tenderház által szervezett tanfolyamot sikeresen elvégeztem, és „Európai Uniós pályázatíró” minősítést kaptam.

1995 és 1997 között óraadóként a Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola tanára is voltam, ahol az első, második, harmadik évfolyamokban, és az esti tagozaton szervezett felnőttoktatásban is tanítottam. Részt vettem a “kisérettségi” vizsgáztatásban, valamint szerveztem és vezettem az esti tagozatosok harmadévenkénti szóbeli számonkérését is.

Széles vertikumban próbáltam így a pedagógus pályát, de leginkább az általános iskolás korosztályt szeretem.

1991 óta a Zrínyi Miklós Általános Iskola diákönkormányzatának pedagógus segítője is vagyok, és sok szép eredményt könyvelhettünk el a diákokkal közösen végzett munka eredményeként. Pl.:  a SZIA c. újság a televízióval közösen szervezett országos vetélkedőjén 3. helyezést értünk el. A millecentenáriumi iskolai kiállításunk bekerült a Budapest körzeti televízió híradásába, a városcímer-kiállításunkat átvette a XVII. kerületi Dózsa Művelődési Ház. Zrínyi emlékplakettet készíttettünk Pál Tamás gyömrői művésszel, amit azóta számos diákunk nyert el. Kukucska János grafikusművésszel elkészíttettük az iskola címerét, valamint a diákönkormányzatunk /Zrínyi Ifjúsági Fórum/ játékos jelképét.

Az elmúlt 16 esztendőben a hagyományos iskolai rendezvények egyik fő szervezője voltam.

Rendszeresen táboroztattam az iskola diákjait. Kollégáimmal szerveztem már Reneszánsz, Indián-, Krimi-, Tréfa- Csillag-, Gyerekszáj-, Millenniumi játék-, Európa- és Állati-csillagász-, Király-,  Falu-, Medve-, Hihetetlen tábort Káptalanfüreden. Többször vettem részt Graz mellé szervezett táboroztatásban.

2005-ben Erdélyi autóbuszos körutat szerveztem az iskola tanulóinak.

1999-ben a Teljes napfogyatkozás előzeteseként háromfordulós kerületi Csillagászati vetélkedőt szerveztem, amelyre 93 háromfős csapat jelentkezett a XVII kerületi iskolákból.

2002-ben Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából háromfordulós kerületi csapatversenyt szerveztem az iskolák csapatainak, amelyre 54 csapat nevezett be.

2003-ban a Spring Day in Európa mozgalom keretében Európa napot szerveztem az iskolában, amit háromszor ismételtünk meg.

2004-ben az Európai Unióhoz való csatlakozás tiszteltére háromfordulós kerületi játékot szerveztem és bonyolítottam le, amelyen 124 csapat vett részt a kerületünkből.

Szakmai szempontból elért legszebb eredményem, hogy az Országos Honismereti Szövetség és a Magyar Nemzeti Múzeum által kiírt országos pályázaton a Fővárosi Levéltárban, az Országos Levéltárban és a Rákosmenti Helytörténeti Gyűjteményben végzett kutatásaim alapján megírt “Rákosliget első negyedszázada” c. helytörténeti könyvemmel 274 pályázó közül – határon túliak is voltak – harmadik helyezést értem el, s a munkám bekerült a Magyar Nemzeti Múzeum Legújabbkori Adattárába.

Diákjaimmal rendszeresen részt veszünk a különböző történelmi témájú versenyeken, amelyekben különösen a helytörténeti versenyeken jeleskedtek a tanítványaim /többször is első helyezést értek el/. A Debrecenben rendezett Országos- Technika- és Tudománytörténeti vetélkedőn 2000 és 2003 között több első, második és harmadik díjat is kaptak a segítségemmel is felkészült diákok.

1996-ban a kerületi történelemtanárok munkaközösségének megbízott vezetője lettem, majd az 1997-ben megalakult Pedagógiai Kollégium (ma már Pedagógiai Központ) történelem területgondozói pályázatát nyertem el, s jelenleg is szervezem a történelemtanárok kerületi szakmai továbbképzéseit, valamint a kerületi szintű történelmi tárgyú versenyeket a gyermekek számára.

2000-ben a történelem szakterületen bekerültem a Fővárosi Pedagógiai Intézet által kiadott Fővárosi Szaktanácsadói Névjegyzékbe.

Írásaim rendszeresen megjelennek a kerületi pedagógus szakmai lapban, a Hírláncban, és más kerületi periodikákban /Rákosvidék, Rákoscsaba/.

Az 1998. évi választások után a kerületi Független Polgárok Szövetségének felkérésére oktatási szakértőként – teljes jogú tagként – részt vettem a XVII. k. Önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Bizottságának munkájában. Többek között részt vettem az Oktatási és Ifjúsági Bizottság feladat- és hatáskörének kijelölésében, valamint a XVII. kerületi pedagóguskitűntetési rendszer kialakításában.

2002-2006-ig az önkormányzati választások után a Művelődési és Tájékoztatási Bizottság külső szakértőjeként is dolgoztam

Az 1997-ben megnyílt Rákoscsabai Közösségi Házzal /Csigaház/ közösen szerveztünk több  kerületi vetélkedőt. 1998-ban a Csigaházban gyermekklubot is vezettem. Az 1999/2000. tanévben a Millenniumi Hatfordulós Vetélkedőt hirdettük meg, melyre elnyertük a Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal  támogatását is.

Nagyszabású munkám az volt, hogy megírtam és megszerkesztettem a Zrínyi Miklós Általános Iskola 15 éves emlékkönyvét, amely anyagi okok miatt nem jelent meg.

  1. november 27-én lett közreadva a „Tanulmányok a rákosmenti iskolák történetéből” c. könyv, amelynek társszerzőjeként a rákoscsabai iskolák történetének megírását végeztem el.

1992 óta, a megalakulásától kezdve tagja vagyok a Zrínyi Miklós Általános Iskolát támogató Szülők az iskoláért Alapítvány kuratóriumának.

Tagja vagyok a Rákoscsabai Polgári Körnek, alapító tagja vagyok a 2005. februárjában megalakult Rákosmenti Múzeumbarát Egyesületnek, és 2006-2008 között a XVII. kerületi Lokálpatrióta Egyesület elnökségi tagjaként is tevékenykedtem.

2005-ben a XVII. kerületi Lokálpatrióta Egyesület által meghirdetett pályázaton „A XVII kerület Tegnap és ma”, 2007-ben a „Művészeti alkotások a XVII. kerületben” c. pályázatokon első helyezést értem el.

  1. március 31-én a Lázár Deák Térképészeti Alapítvány a Cartographia Kft. Országos pályázatán (Hogyan tudná növelni a történelmi oktatás hatékonyságát oktatói interaktív történelmi atlasz használatának segítségével?) 3. helyezést értem el.

Jelenleg a XVII. kerület történeti adattárát igyekszem összeállítani a fellelhető források alapján.

2009 nyarán a Bólyai Nyári Egyetem hívott meg vendégtanárnak a Sapientia Egyetemre Csíkszeredába, ahol a Történelemtanítás módszertana c. szekció munkáját vezettem a Felvidékről, Vajdaságból, Erdélyből érkezett tanároknak.

 

Budapest, 2009. december

 

/Szanyi Dezső/

 

 

Rákoscsaba az életemben.

 

A Csigaház felkérésére Játékos gyermekfotó kiállítás lebonyolításából vettem ki a részem.

 

A 100 éves a rákoscsabai református templom tiszteletére a közösségi házban szervezett kiállítás munkálataiban segítettem. Cikket írtam a Rákosvidék c. újságba a 100 éves rákoscsabai egyház történetéről.

 

A Csigaház 2003-tól tartó közösségfejlesztő programjának társadalmi munkálataiban is szívesen közreműködtem.

 

A Csigaház egyik juniálisán önálló címerkészítési lehetőséget adtam az érdeklődő tanulóknak.

 

A tanulóimmal elkészítettük az öröm-bánat térképünket, amelynek munkálatai még nincsenek teljesen készen.

 

A XVII. kerületi Lokálpatrióta Egyesület által az általános iskoláknak a Dózsa Művelődési Házban 2006-ban rendhagyó történelemórákat tartottam Rákoscsabáról. A versenyszerű megmérettetésen a csabai diákok nyertek.

 

Diákjaimmal elkészítettük a XVII. kerületi Lokálpatrióta Egyesület által hirdetett versenyre „A XVII. kerület Tegnap és ma” c. pályázatunkat, amelyben 168 képen mutattuk be Rákoscsaba és a többi településrészünk képet anno és ma. Elnyertük a fődíjat.

 

Folyamatosan gyűjtöm és rendszerezem a Rákoscsabáról készített régi fotókat. Gyűjtőmunkám során meglátogattam már Olga nénit, Bönczi nénit, Lidi nénit, és még másokat is. A gyermekek segítségével is összegyűjtött képanyag egy részét a Kincsvadászat Rákoscsabán c. játék keretében már a Csigaház rendelkezésére is bocsátottam.

 

A Rákosmenti Helytörténeti Füzetek. c. sorozatban a „Tanulmányok a rákosmenti iskolák történetéből” c. könyvben összefoglaltam a Szabadság sugárút Általános Iskola, a Kossuth Lajos Általános Iskola, a Jókai Mór Általános Iskola, a Zrínyi Miklós Általános Iskola és a már megszűnt felekezeti iskolák történetét. A kutató munka során találkoztam az iskolák régi tanerőivel, feldolgoztam a helyben lévő irattáruk egy részét (a kutató munka még most is folyik).

 

A Csigaház 2003-ban megjelent Kalendáriumában tagja voltam a szerkesztőségnek. Ebben Rákoscsaba történetéről, a Zrínyi Miklós Általános Iskola történetéről és a Csiga meséjéről írtam a kalendáriumba tett fotók mellett.

 

Képeslapok készültek a Csigaház közreműködésével Rákoscsabáról, melynek részképeit, (tavasz, nyár) az általam készült természetfotók alkotják.

 

Sok éven át tartottam meg a Csigaházban a Rákosmenti Helytörténeti Vetélkedő XVII. kerületi döntőjét. Ezeken a rákoscsabai iskolák csapatai (Zrínyi, Diadal) mindig az első helyezettek között voltak.

 

Többször vettem részt a Rákoscsabai Közösségi Ház által szervezett fotókiállításokon.

 

Az ókori keleti kultúrák és az indián kultúrák témakörében egy nyáron történelmi alkotó kutató nyári tábor megtartására kaptam lehetőséget a Csigaháztól.

 

A Csigaházzal közösen Millenniumi Hatfordulós vetélkedőt szerveztünk a kerületi iskolák számára, amelyet a rákoskerti iskola csapata nyert meg.

 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás tiszteletére szervezett háromfordulós kerületi verseny 5. 6. és 7. 8-os kategóriájában az előbbiben az egyik rákoscsabai iskolánk (Zrínyi) ért el első helyezést, amelyben a felkészítő tanárként dolgoztam.

 

Rákoscsabai iskolánk (Zrínyi) tanulói többször álltak már a debreceni Országos Technika- és Tudománytörténeti Vetélkedőn a dobogó tetején. A felkészítő tanárok egyike voltam.

 

Rákoscsabai diákjaim 2001-ben másodikok lettek az Eötvös József és kora c. Budapesti Komplex Történelem Versenyen, később 2004-ben, harmadik helyezést érték el a Vörösmarty és kora c. Budapesti Komplex Történelem verseny döntőjében.

 

Diákjaimmal rendszeresen részt veszünk a Rákoscsabai Polgári Kör által szervezett ünnepi megemlékezéseken márciusban és októberben.

 

A tanulók iskolai munkájának motivációs bázisának erősítésére kidolgoztam a közösségi bonusz jutalompontrendszert, amelyet azóta is sikeresen alkalmazunk az iskolában.

 

A XVII. kerületi Pedagógiai Központ történelemtanári munkaközösségének vezetőjeként több éve szoros kapcsolatot tartok a Rákoscsabai Közösségi Házzal.

 

A Csigaház ötéves évfordulójának ünnepi ötfordulós vetélkedőjében aktív szerepet vállaltam.

 

Egy alkalommal a Pedagógus játszik, a diák nyer c. vetélkedőt is összeállítottam és levezettem a Csigaházban.

 

Vendég meghívást kaptam a Csabaiak Csabáról c. program egyik estjére.

 

 

 

Nyelv kiválasztása

English English German German Hungarian Hungarian
Csengőd (Hungary)
Today
Cloudy
Wind : 3.7 km/h
Humidity : 85%
6°C
  • Wednesday Tomorrow 2 °C
  • Thursday   -0 °C
Weather Layer by www.BlogoVoyage.fr